Vill du synas och få publicitet? Då finns det nu för tiden massor med lösningar på det. De sociala medierna blir bara fler och fler allt eftersom och de får en allt större inverkan på våra liv. För inte allt för länge sedan fanns inte ens facebook i våra liv och numera är det en del av den dagliga rutinen att kolla på facebook. Det finns många åsikter huruvida dessa medier har påverkat våra liv till det bättre, eller sämre, men det en sak som är säker är att de har påverkat oss. Vissa påstår att vi blivit mer stressade av medierna samtidigt som andra menar att det istället är ett Nästan alla använder sociala medier i någon form idag.bra sätt att sammanlänka folk.

Det finns många sociala medier, men de allra främsta för tillfället är facebook, twitter och tumblr. Av dessa fenomen är facebook den garanterat vanligaste och den flest personer använder. Det utvecklades för inte allt för många år sedan och dess ursprungliga syfte var att sprida fester på college. Dess syfte blev strax betydligt bredare när fler folk fick upp ögonen för det. Snart var det ett internationellt fenomen som fick unga, som gamla i alla olika delar av världen att koppla sig samman på ett enda stort socialt närverk.

Facebook är ett bra sätt att inte bara skriva vad man själv gör. Det är också ett bra sätt att samla folk som delar åsikter och på så sätt förena dem. Förr var man i vissa fall ensam med att gilla vissa saker. Med hjälp av facebook kom man att kunna dela sin glädje och dyrkan med andra som kände precis likadant. Det är alltså ett perfekt sätt att förena människor.